Modernizacja infrastruktury, nowe ceny, nowa oferta

Data publikacji: 09-11-2011 Ostatnia aktualizacja: 06-02-2012

 

Uprzejmie informujemy, że aktualnie PHU Classcom sp. z o.o. prowadzi bardzo zaawansowane  prace związane z modernizacją łączy internetowych, polegające  przede wszystkim na wymianie wszystkich urządzeń  na z jednej strony bardziej bezawaryjne, a z drugiej nieporównywalnie  „szybsze” oraz wymianie części łączy radiowych na światłowodowe. Te fakty mają wpływ zarówno  na jakość usługi dostępu do internetu jak i na poszerzenie naszej oferty o nowe usługi, przede wszystkim możliwość transmisji wielu programów TV oraz wprowadzenie telefonii stacjonarnej ; z  poszerzeniem oferty związany jest nowy cennik

Zmiany te spowodowały konieczność wprowadzenia do regulaminu świadczenia usługi dostępu do internetu uzupełnienia przede wszystkim o umowy terminowe. Mimo iż  zmiany nie mają wpływu na Państwa umowy, Ustawa z dnia 16.07.2004 Prawo Telekomunikacyjne obliguje przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do powiadamiania o tych  faktach swoich klientów.