ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 15-04-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu na realizację zamówienia P.H.U. CLASSCOM Sp. z o.o. "Zapewnienie usług szerokopasmowego internetu w województwie małopolskim przez firme CLASSCOM"

W 2013 roku otrzymaliśmy dotację unijną w ramach działania 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
W związku z powyższym zapraszamy wykonawców do składania ofert realizacji inwestycji.

Tytuł projektu:Zapewnienie usług szerokopasmowego internetu w województwie małopolskim przez firme CLASSCOM

Numer referencyjny projektu: WND-POIG.08.04.00-12-083/12

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

Do pobrania: