ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 24-06-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu na realizację zamówienia P.H.U. CLASSCOM Sp. z o.o. "Wzrost konkurencyjności firmy Classcom poprzez inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa"

W 2012 roku otrzymaliśmy dotację unijną w ramach działania w ramach działania 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
W związku z powyższym zapraszamy wykonawców do składania ofert realizacji inwestycji.

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Classcom poprzez inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa.

Numer referencyjny projektu: RPSL.01.02.04-00-505/11

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania poniżej.

Do pobrania: