Faq

Lista najczęściej zadawanych pytań:

 

 • W jaki sposób można podłączyć usługę dostępu do internetu w firmie Classcom?

  Należy sprawdzić dostępność usługi w Dziale Technicznym lub umówić się na tzw pomiary, które pozwolą ustalić dostępność naszych usług w Państwa miejscu zamieszkania.

 • Czy istnieje możliwość podpisania umowy podczas montażu usługi?

  Niestety nie ma możliwości podpisania umowy podczas montażu. Umowę można podpisać w Biurze Obsługi Klienta ul. Wrocławska  48-50, 30-011 Kraków lub wysyłając dane do umowy wg wzoru zamieszczonego na naszej stronie w ciągu 3 dni roboczych od daty aktywacji na: biuro@classcom.pl lub www.classcom.pl - zamówienie usługi.

 • W jaki sposób można zgłosić zawieszenie usługi?

  Fakt zawieszenia usługi należy zgłosić w formie pisemnej (e-mailem, faxem, listem) minimum jeden dzień wcześniej przed planowanym terminem zawieszenia. Usługa może zostać zawieszona wyłącznie w przypadku umowy na czas nieokreślony. Okres zawieszenia usługi może wynosić max 6 miesięcy. Opłata za ponowne włączenie usługi wynosi 30,00 zł w przypadku zawieszenia od jednego do trzech miesięcy powyżej trzech miesięcy opłata wynosi 50,00 zł.

 • Czy istnieje możliwość wypożyczenia routera na czas trwania umowy?

  Niestety nie ma takiej możliwości. Urządzenie mogą Państwo zakupić u nas po cenie podanej w cenniku lub we własnym zakresie (po wcześniejszym kontakcie z DT w celu ustalenia odpowiedniego modelu).

 • Na jaki numer rachunku bankowego należy dokonywać opłat za abonament usługi dostępu do internetu?

  Klienci indywidualni wszelkich płatności mogą dokonywać na: Pekao S.A. nr: 75 1240 1431 1111 0010 0183 1839, podając w tytule przelewu dane abonenta (nazwisko, imię, adres świadczenia usługi lub numer umowy). W przypadku klientów biznesowych numer konta przydzielany jest indywidualnie podczas podpisywania umowy.

 • Czy istnieje możliwość sprawdzenia historii płatności?

  Tak historia Państwa wpłat widoczna jest w panelu na www.classcom.pl po uprzedniej rejestracji.

 • Jak można skorzystać e-faktury?

  W celu otrzymywania e-faktury konieczna jest tzw "akceptacja" takiej opcji. Zgodę na odbieranie faktur w formie elektronicznej mogą Państwo zgłosić poprzez: www.classcom.pl/panel, telefonicznie a w przypadku nowej umowy w trakcie jej zawierania.

 • Czy mogę opłacić kilka rachunków w jednym przelewie?

  Tak. Prosimy jedynie o wpłatę dokładnej wielokrotności kwoty miesięcznej opłaty.

 • Co zrobić kiedy zapomniałem za jaki miesiąc aktualnie opłacam abonament?

  W celu sprawdzenia zgodności wpłat mogą Państwo kontaktować się z BOK pon-pt 9-17 (12-633-55-50) lub logując się  www.classcom.pl/panel. Należy pamiętać, że system księguję bieżące wpłaty Klienta w pierwszej kolejności  na poczet najdawniej wymagalnego zobowiązania wobec Operatora.

 • Czy istnieje możliwość zmiany formy płatności wybranej podczas podpisywania umowy?

  Tak. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić formę płatności zaznaczoną podczas podpisania umowy. Istotym jest aby wpłaty były wnoszone terminowo.